Barion Pixel

Civil, független, antirasszista politikai közösség, állampolgárok, civil közösségek és szakmai csoportok együttműködése.
Meggyőződésünk, hogy mindenki szabadnak születik. Magyarország közös hazánk, ahol mindenkit egyenlő jogok és kötelességek illetnek meg.
Annak érdekében, hogy hazánkat minden polgára valóban az otthonának érezhesse, rendszerszintű változásra van szükség.
Szövetségeseket keresünk állampolgárok, nem kormányzati szervezetek, civil, független, szakmai műhelyek körében, akik számára az egyetlen reális alternatíva a demokratikus, jóléti Magyarország
megteremtéséhez a rendszerszintű változás. Fel kell építenünk az állam segítő, támogatói intézményeit, közös vagyonunkat vissza kell szereznünk, és közös jövőnkre kell fordítanunk.
Olyan országot szeretnénk, ahol mindenki számára biztosított a lehetőség, hogy aktívan részt vegyen a saját életét érintő döntések megvitatásában, meghozatalában és azok ellenőrzésében is.
Semmit rólunk nélkülünk!
Célunk, hogy:
– felépítsünk egy független, civil politikai közösséget,
– képviselőket küldjünk a különböző állami testületekbe,
– megteremtsük a civil kontrollt,
– támogassuk a civil, polgári kiállást,
– a legalapvetőbb emberi jogok védelme.

Működésünk alapvetésének és magunkra nézve kötelezőnek tartjuk, hogy mindenkor együttműködésre, partnerségre és szolidaritásra törekszünk.

CIVIC BASE

Civilian, independent, antiracist political community based on the cooperation of civilians,

civil communities and professional groups.

We firmly believe that everybody is born free. Hungary is our common homeland where

everybody has equal rights and duties.

We need systematic change so that all civilians can really feel at home. We are looking for

associates among civilians, NGOs, independent professional workshops who also believe that

the only possible way to create a democratic welfare state is through systematic change. We

need to build supportive state institutions, reclaim our common assets and use them to build

our common future.

We would like to live in a state where everybody has equal opportunities to participate

actively in discussing, making and controlling decisions that affect their lives.

Nothing about us without us!

Our goals are:

– to build an independent political community of civilians,

– to send delegates to various state bodies,

– to create civil control,

– to support the civilian front,

– to protect basic human rights.

Our operation is based on the principles of partnership, co-operation and solidarity.

 
 
 

Mit kíván a magyar nemzet?

Legyen béke, szabadság és szolidaritás!

 1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, az alkotmányos intézmények függetlenségét!
 2. Felelős, szakmai minisztériumokat és kormányt!
 3. Igazságos, arányos választásokat!
 4. Törvény előtti egyenlőséget, a nép által szentesített alkotmányt!
 5. Független bíróságokat, csatlakozást az Európai Ügyészséghez!
 6. Arányos és méltányos közteherviselést!
 7. Az emberi méltóság és alapjogok sérthetetlenségét!
 8. Mindenki számára elérhető, modern közszolgáltatásokat!
 9. Átlátható állami gazdálkodást, a nemzeti vagyon teljeskörű védelmét és

visszaszerzését!

 1. Minden politikai és állami dokumentum titkosításának demokratikus

felülvizsgálatát!

 1. Az önkormányzatiság helyreállítását!
 2. Európai szövetségeink megerősítését, megbékélést és együttműködést

szomszédainkkal!

 1. Hatékony környezetvédelmet és klímapolitikát!

Egyenlőség, szabadság, testvériség!

 

Kiállás

Vörös Imre:   Proaktív, pozitív kiállásra van szükség. Elhangzott a Civil Bázis közgyűlésén

Szegénység

Herczog Mária: Szegényíség, együttgondolkodás, szolidaritás. Elhangzott a Civil Bázis közgyűlésén.

Na és?

Róna Péter:  A társadalmi szolidaritás hiánya.  Elhangzott a Civil Bázis közgyűlésén.

Aktivitás

Fleck Zoltán:  Civil aktivitás lehetősége,  politikai gondolkodás.

Műhely

Cikkek, sajtóközelmények, előadások.

Videók

Videóanyagok megtekintése.

Csatlakozz

Legyél a Civil Bázis Egyesület tagja

Támogass

Köszönjük, hogy támogatod a munkánkat!