Civil Bázis Alapvetések

Az elmúlt hónapokban számos megbeszélés, egyeztetés történt különböző civil, független csoportokkal, állampolgárokkal. Ezeknek a találkozóknak egyértelműen az volt az egyik legfontosabb megállapítása, hogy egy valódi, rendszerszintű változáshoz elengedhetetlen a független szakemberek, a civil gondolkodás és tevékenység tapasztalatainak összegyűjtése és közvetlen politikai képviselete. Meg kell teremteni a normális közbeszédet, embertársaink tiszteletét, a figyelmet és a bizalmat egymás iránt. Ugyanakkor nem elégedhetünk meg annyival, hogy újra és újra csak megtárgyaljunk fontos társadalmi kérdéseket, hatást kell gyakorolni a döntéshozókra.

Ennek eszközeként hozzáláttunk a Civil Kontroll fogalmának és intézményrendszerének kidolgozásához. Ellenőrizni akarjuk a törvényhozást, a majdani kormányokat, de még az ellenzéki előválasztás folyamatát is.

Meghírdettük a Népképviselői alapelveket és saját jelöltjeink mellett támogatóként odaálltunk mások által jelölt, tsztességes, független jelöltek mellé.

Alapvetően arra keressük a választ, hogy milyen formában valósulhatna meg egy közös együttműködés mindazokkal az állampolgárokkal, szervezetekkel, akik és amelyek nem a jelenlegi pártokon keresztül képzelik el képviseletüket az Országgyűlésben. Tapasztalatunk és meggyőződésünk, hogy az ország politikai kettészakadása mellett létezik harmadik út is.

Nagyon sokfajta civil ember és civil szervezet van. Mindenkinek van elképzelése arról, hogy mit jelent számára ez a szó. Ebben az esetben olyan civilekre, nem kormányzati szervezetekre, kisebb-nagyobb közösségekre, esetleg kispártokra, független politikusokra, közéleti emberekre, aktivistákra és helyi szerveződésekre gondoltunk, akik és amelyek a szociális, egészségügyi, kulturális, környezetvédelmi, közigazgatási, gazdasági, roma vagy különböző jogi területen, a közéletben már egy ideje jelen vannak, egyértelműen foglalkoznak köz- és szakpolitikával.

A Civil Bázis nem kívánja senki identitását megkérdőjelezni, betagolni, a sokszínűség, a különböző képességek és ismeretek számunkra értéket és erőt jelentenek.

Alapvető célunk, hogy Magyarországon rendszerszintű, a mindenkori kormányzás kereteit is meghatározó változások történjenek, ezért nem elégszünk meg egy kormányváltással, küldetésünk azt követően is vezérelni fog.

Tevékenységünket mindvégig békés keretek között, az európai elkötelezettségünk, a jogállami elvek, a politikai és világnézeti sokszínűség, az emberi méltóság és szabadság tisztelete alapján végezzük.

SEMMIT RÓLUNK, NÉLKÜLÜNK!